Walne zebranie sprawozdawcze członków BOCK

                        Zarząd RKS BOCK w Rawiczu informuje że zgodnie z art. 18 pkt 2 i 4 Statutu Klubu oraz uchwałą Zarządu nr 7/2021 BOCK w dniu 3 września 2021r. o godz. 17.00 na strzelnicy kulowej OSiR w Rawiczu ul Leśna odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu BOCK.

 

P O R Z Ą D E K    Z E B R A N I A

1.   Otwarcie zebrania

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania                                                                       
 2. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu oraz porządku zebrania
 3. Wybór komisji mandatowej oraz uchwał i wniosków
 4. Wręczenie wyróżnień
 5. Sprawozdanie Komisji mandatowej i stwierdzenie prawomocności obrad
 6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2020
 7. Sprawozdanie finansowe za rok 2020                                                     
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020                                 
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10.  Przyjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2020
 11.  Podjęcie uchwały o wysokości opłat członkowskich na 2022 roku
 12.  Sprawy organizacyjne
  • aktualne sprawy dotyczące strzelnic: śrutowej i kulowej
  • kalendarz i plan działania Klubu na rok  2022
  • informacja o funkcjonowaniu portalu PZSS i obowiązkach członków w tym zakresie
 13. Zamknięcie obrad.