Herb WW


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

3 Grudzień 2022    |    Imieniny: Franciszek, Hilary, Ksawery
Szkolenie BOCK Soldier
Szkolenie BOCK Soldier
Kliknij obrazek, aby dowiedzieć się więcej

 

Szkolenie BOCK Snajper
Szkolenie BOCK Snajper
Kliknij obrazek, aby dowiedzieć się więcej

 

Szkolenie BOCK Junior
Szkolenie BOCK Junior
Kliknij obrazek, aby dowiedzieć się więcej

 

Kalendarz RKS Bock w Rawiczu strzelań do licencji na rok 2022

 • Zawody Mikołajkowe

  So, 3. grudzień 2022, 09:00 h - N, 4. grudzień 2022
  Strzelnica OSiR i myśliwska
  Rawicz
  Wielkopolskie
  Ksp/Kdw, Psp, K-M, Kcz, Pcz, Strzelba, WZSS

10 lat działalności klubu BOCK

b_300_207_16777215_0_0_images_2016_16-10-21-10_lat_logo_10_lecie_1.jpgWbieżącym roku przypada dziesiąta rocznica powstania Rawickiego Klubu Sportowego „Bock”. Jest to okazja, aby przybliżyć mieszkańcom Rawicza, Powiatu Rawickiego i wszystkim zebranym osiągnięcia klubu, a także ukazać jego pozycję wśród organizacji sportowych naszego regionu. Mimo iż tradycje strzeleckie Rawicza i ziemi rawickiej mają długą, kilkusetletnią tradycję, sięgającą jeszcze czasów przedrozbiorowych, dopiero  ostatnie lata stworzyły podstawy do rozwoju różnorodnych form sportu strzeleckiego. Jesienią 2005 roku w Rawiczu spotkali się miłośnicy strzelectwa sportowego i myśliwskiego - Michał Domagalski, Dariusz Domaniecki, Ryszard Kapłon, Robert Kowalski, Antoni Kmieć, Andrzej Samol, którzy postanowili podjąć działania mające na celu założenie klubu strzelectwa sportowego na bazie istniejącej strzelnicy myśliwskiej w Rawiczu - Dębnie /leśniczówka/ .

30 stycznia 2006 r. w Rawiczu  zebrało się 18 osób, które postanowiły założyć stowarzyszenia kultury fizycznej pod nazwą Rawicki Klub Sportowy „Bock”. Uchwalono statut klubu oraz wybrano komitet założycielski w składzie: Ryszard Kapłon, Michał Domagalski i Antoni Kmieć. Zadaniem komitetu założycielskiego było przeprowadzenie czynności rejestracyjnych klubu w Starostwie Powiatowym w Rawiczu i zwołanie walnego zebrania w celu przeprowadzenia wyboru zarządu i komisji rewizyjnej. 6 lutego 2006 r. klub został wpisany do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej Powiatu Rawickiego pod numerem 12/2006. Następnie klub wpisano do rejestru Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa w Lesznie oraz został przyjęty w poczet członków Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i zarejestrowany pod numerem 6/2006.

W skład pierwszego Zarządu RKS „BOCK” weszli: 

Ryszard Kapłon             - Prezes
Antoni Kmieć                - V-ce Prezes
Robert Kowalski            - V-ce Prezes
Michał Domagalski        - Sekretarz
Anna Bystrzycka           - Skarbnik
Wojciech Piasny            - Członek
Mariusz Maćkowiak        - Członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli :

Dariusz Domaniecki      - Przewodniczący
Włodzimierz Piasny      - Członek
Maciej Kociołko           - Członek

         Dzięki środkom finansowym pochodzącym ze składek członkowskich oraz zaangażowaniu członków i pomocy sponsorów przeprowadzono modernizację strzelnicy śrutowej w Dębnie (leśniczówka) i dopuszczono ją do użytkowania jako strzelnicę sportowo – myśliwską.
         W połowie 2006 roku Zarząd klubu wspólnie z gminą Rawicz oraz miejscowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji podjął działania przywrócenia do stanu używalności obiektów i terenu strzelnicy na byłym poligonie wojskowym w Rawiczu – Sierakowie przy ul. Leśnej, mające na celu uruchomienia strzelnicy pneumatycznej i kulowej. Przygotowanie strzelnic miało na celu prowadzenie szkolenia, treningów i zawodów dla członków klubu oraz dla dzieci i młodzieży przez cały rok.
        W lutym 2007 r. Komisja Licencyjna PZSS wydała decyzję o przyznaniu Klubowi BOCK licencji klubowej na udział we współzawodnictwie sportowym w dziedzinie strzelań pneumatycznych, kulowych i śrutowych /dziś pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. Natomiast od 2011 Klub nasz został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.
        W międzyczasie przedstawiciel klubu „Bock” został członkiem Rady Sportu Gminy Rawicz gdzie zgodnie z regulaminem Rady, Klub mógł otrzymać dotację finansową na sport kwalifikowany dopiero w 2009 r. Od tej pory corocznie trafiała do klubu pomoc finansowa przeznaczoną na szkolenie dzieci i młodzieży, treningi, zawody strzeleckie oraz na zakup i modernizację urządzeń do prowadzenia strzelań.  Otrzymano również środki finansowe z budżetu Powiatu Rawickiego. Prawidłowe wyposażenie strzelnic stało się też możliwe dzięki środkom finansowym otrzymanym od Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa w Lesznie i Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, od sponsorów oraz dzięki wkładowi pracy członków zarządu, gospodarzy strzelnici członków klubu. Ponadto dzięki staraniom Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz członków klubu na strzelnicy pneumatycznej i  kulowej w Sierakowie przy ul. Leśnej wykonano bardzo dużo prac remontowych. Wykonano prace przy uruchomieniu osi przebiegu "dzika" i "zająca. Dokonano modernizacji maszyn i urządzeń na strzelnicy śrutowej w Rawiczu Dębnie – leśniczówka.

Szanowni państwo

       Celem statutowym  Klubu „Bock” jest krzewienie tradycji Polskich Sił Zbrojnych, działania na rzecz wychowania sportowego i patriotycznego młodzieży oraz wspieranie grup rekonstrukcyjnych propagujących tradycję polskiego oręża. Realizując zadania statutowe przeprowadzono naukę strzelania, szkolenia, treningi i zawody strzeleckie w strzelaniach z pistoletu, karabinu i strzelby dla młodzieży i seniorów. Członkowie klubu złożyli egzaminy i otrzymali  patenty strzeleckie, licencje zawodnicze, licencje sędziowskie i legitymacje prowadzących strzelanie. Ponadto wielu z członków klubu, po spełnieniu wymogów Ustawy o broni i amunicji, otrzymało pozwolenie na zakup i posiadanie własnej broni sportowej. 
Od sierpnia 2006 r. rozpoczęto szkolenie dzieci i młodzieży. Dużym osiągnięciem zawodników i trenerów był pierwszy wyjazd i udział w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) w 2008 Bydgoszczy. Od tego czasu do chwili obecnej nasi zawodnicy brali corocznie udział w zawodach zdobywając medale i ustanawiając Rekordy Polski. Młodzież i seniorzy brali udział w Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich we Wrocławiu i Złotoryi,  Mistrzostwach Wojewódzkich WZSS,  LOK , w rundach i finale Pucharu Polski, Mistrzostwach Polski w wszystkich kategoriach wiekowych, Mistrzostwach Europy i Świata oraz innych zawodach krajowych i międzynarodowych.
       Łącznie w okresie 10-lecia zawodnicy Klubu  zdobyli 68 medali Mistrzostw Polski w tym 57 indywidualnych, 11 zespołowych oraz ustanowili i wyrównali 14 Rekordów Polski /szczegółowe wykazy zdobytych medali i rekordów w biuletynie w załączeniu/.
      Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż w strzelaninach do rzutków, kolejno w latach 2011, 2012 i 2013 zawodnicy Klubu zdobyli tytuł Drużynowego Mistrza Polski w konkurencji Trap 125.
      Dobre wyniki uzyskiwane przez zawodników Klubu „Bock” w strzelaniach z pistoletu, karabinu i strzelby sprawiły, iż decyzją Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu młodzież /młodzicy i juniorzy młodsi/ powoływani są do Wielkopolskiej Kadry Wojewódzkiej a juniorzy i seniorzy do Kadry Narodowej PZSS.  We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży  MS i T  - Klub „Bock” w okresie swojej działalności zdobył łącznie 451 pkt, za które otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
      Klub wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Powiatową Organizacją Ligi Obrony Kraju w Rawiczu był organizatorem zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, zawodów strzeleckich, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz zakładowych zawodów strzeleckich. Zgodnie z kalendarzem imprez na dany rok przeprowadzono klubowe, powiatowe, okręgowe i wojewódzkie zawody strzeleckie w strzelaniach z broni sportowej w których współorganizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gmina Rawicz, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Powiatowa Organizacja LOK w Rawiczu, LOZS w Lesznie, WZSS w Poznaniu i inne Kluby Sportowe. Ponadto Klub współpracuje z Bractwami Kurkowymi w Rawiczu i Jutrosinie, kołami myśliwskimi, organizacjami społecznymi, samorządami miast i gmin oraz dyrekcjami szkół i zakładów pracy.    
      W chwili obecnej Klub posiada kadrę trenerską, z uprawnieniami instruktora sportu w tym dwóch trenerów strzelectwa sportowego PZSS. Ponadto 84 osoby  posiadają uprawnienia prowadzącego strzelanie oraz 34  sędziów strzelectwa sportowego oraz dwie osoby  sędziów -instruktorów strzelectwa myśliwskiego PZŁ.
      W okresie dziesięcioletniej działalności klubu prowadzono  zajęcia teoretyczne i praktyczne  nauki strzelania, treningi i zawody strzeleckie z użyciem wszystkich rodzajów broni palnej. Zawodnikom zapewniono warunki do uzyskiwania wysokiego poziomu we współzawodnictwie sportowym  na szczeblu wojewódzkim,  krajowym i międzynarodowym. Tym samym promowano Gminę Rawicz, Powiat Rawicki, Wielkopolskę oraz kraj.  
      Warto dodać, że członkowie Klubu „Bock” zamieszkują nie tylko na terenie Rawicza i Powiat Rawickiego, ale pochodzą z całej Wielkopolski, a nawet spoza niej. Obecnie klub liczy 285 członków, w tym 253 członków zwyczajnych i 30 członków młodych, 1 członka honorowego i 1 członka wspierającego.
      W tym miejscu chciałbym wszystkim bez wyróżnień bardzo serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę finansową, materialną i prosić o dalszą pomoc i współpracę dla dobra rozwoju strzelectwa sportowego i Klubu BOCK. Dziękuje za uwagę.
       Ze strzeleckim pozdrowieniem

Prezes Klubu BOCK
Ryszard Kapłon


 
 

Kalendarz imprez

<<  <  Grudzień 2022  >  >>
 Pn  Wt  Śr  Cz  Pt  So  N 
     1  2
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031